Press "Enter" to skip to content

Posts published in “documente istorice”

Două hărți ale Moldovei și Țării Românești. Pledoarie pentru un repertoriu al hărților vechi

Hărțile vechi sunt tratate cu atenție mai mult de către colecționari și mai puțin de către istorici. Deși ne lăudăm cu aceste izvoare cartografice, noi, istoricii, ne aplecăm prea rar ochii peste detaliile acestor hărți, fiind furați, ca majoritatea publicului, de imaginea de ansamblu a hărții și de reperele artistice…

Planuri de cetăți și orașe din spațiul românesc de la începutul secolului al XVIII-lea în Arhivele Naționale ale Suediei

În baza de date a Arhivelor Naționale ale Suediei (https://sok.riksarkivet.se/nad) am găsit mai multe planuri din secolul al XVIII-lea ale unor cetăți și orașe ale Moldovei, Țării Românești și Transilvaniei: București, Giurgiu, Iași, Tighina, Hotin, Alba Iulia, Sibiu, Timișoara, Orșova, Mehadia, Oradea, Sătmar. Cea mai mare parte a imaginilor sunt…

Unirea Transilvaniei cu Țara Românească în discursul lui Lajos Kossuth în 1851

Lajos Kossuth, liderul revoluției maghiare din 1848, atestă existența ideii politice de unire a Transilvaniei cu Țara Românească: ”există unii dintre aceia care … ar pretinde de la Ungaria să-și împartă teritoriul, pe care Dumnezeu însuși l-a hotărnicit prin lanțul său de munți și prin sistemul de cursuri de apă,…