Press "Enter" to skip to content

Unirea Transilvaniei cu Țara Românească în discursul lui Lajos Kossuth în 1851

Lajos Kossuth, liderul revoluției maghiare din 1848, atestă existența ideii politice de unire a Transilvaniei cu Țara Românească: ”există unii dintre aceia care … ar pretinde de la Ungaria să-și împartă teritoriul, pe care Dumnezeu însuși l-a hotărnicit prin lanțul său de munți și prin sistemul de cursuri de apă, precum și prin toate legăturile unei comunități de peste o mie ani; să ne taie mâna noastră dreaptă, Transilvania, și să o dea Țării Românești învecinate”.

În timpul sejurului său în America, revoluționarul maghiar susține un discurs la New York cu ocazia unui banchet al presei. Este o diatribă împotriva ideii politice de formare a statelor naționale pe criteriul lingvistic. La un moment dat afirmă că există unii care ar pretinde de la Ungaria să-și împartă teritoriul și Transilvania să fie dată Țării Românești.

Documentul este extrem de important, deoarece atestă existența ideii politice de unire a Transilvaniei cu Țara Românească. Este cu atât mai important cu cât vine din partea liderului revoluției maghiare, deci un cunoscător direct al ideilor revoluționare care s-au vehiculat în acea perioadă.

Până acum se afirma în istoriografie că la Marea Adunare de la Blaj s-a strigat în mulțime să ne unim cu țara. Și eu am fost sceptic față de această aserțiune a istoricilor, pentru că se pune problema la care țară se refereau acei revoluționari: la Ungaria, fiind deja decisă de Dieta revoluționară maghiară unificarea principatului Transilvaniei cu Ungaria, sau la una din țările românești învecinate, Țara Românească sau Moldova? Indiferent de interpretarea acelor relatări despre adunarea de la Blaj, discursul lui Kossuth confirmă existența ideii politice de unire a Transilvaniei cu Țara Românească în timpul Revoluției de la 1848. Nu contează la ce nivel s-a dezbătut această idee politică, ci că ea a existat și a fost percepută de liderul revoluției maghiare ca un pericol potențial pentru dezmembrarea Ungariei.

 

Extras din discursul lui Lajos Kossuth din 1851, ținut în America, cu ocazia unui banchet al presei la New York:

”Every Frenchman becomes furious when his Alsace is claimed to Germany by the right of language – or the borders of his Pyrenees to Spain – but there are some amongst the very men who feel revolted at this idea, who claim of Germany that it should yield up large territory because one part of the inhabitants speak a different tongue, and would claim from Hungary to divide its territory, which God himself has limited by its range of mountains and the system of streams, as also by all the links of a community of more than a thousand years; to cut off our right hand, Transylvania, and to give it up to the neighbouring Wallachia, to cut out like Shylock one pound of our very breast – the Banat – and the rich country between the Danube and Theiss – to augment by it Turkish Serbia and so forth. It is the new ambition of conquest, but an easy conquest not by arms, but by language.” (subl. n. – M.D.)

Select speeches of Kossuth condensed and abridged, with Kossuth’s express sanction, by Francis W. Newman, New York, C.S. Francis & Co., 1854, p. 82.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *