Press "Enter" to skip to content

Planuri de cetăți și orașe din spațiul românesc de la începutul secolului al XVIII-lea în Arhivele Naționale ale Suediei

În baza de date a Arhivelor Naționale ale Suediei (https://sok.riksarkivet.se/nad) am găsit mai multe planuri din secolul al XVIII-lea ale unor cetăți și orașe ale Moldovei, Țării Românești și Transilvaniei: București, Giurgiu, Iași, Tighina, Hotin, Alba Iulia, Sibiu, Timișoara, Orșova, Mehadia, Oradea, Sătmar. Cea mai mare parte a imaginilor sunt accesibile gratis, cu excepția unora pentru care trebuie creat un cont de acces și plătită o taxă. Semnalez aici câteva planuri, dintre care atașez câteva, cu intenția de a le semnala istoricilor interesați. Majoritatea sunt înregistrate ca fiind în Turcia, ceea ce ar putea îngreuna identificarea lor. Dar pot fi identificate după cuvinte cheie sau cu … răbdare de cercetător. Nu am pretenția de a realiza un catalog al lor, este doar o listă care, sper, să fie suficientă pentru semnalarea acestor surse istorice pentru cei care nu le cunosc. Câteva mi-au fost semnalate în urmă cu peste un deceniu de către Alexandru Baboș, căruia îi mulțumesc și pe această cale.

O mare parte a planurilor au fost realizate la începutul secolului al XVIII-lea în perioada în care regele Suediei, Carol al XII-lea, a fost refugiat la Tighina după înfrângerea sa la Poltava de către Petru I al Rusiei. Alte planuri au fost realizate pe la mijlocul secolului al XVIII-lea. Nu știu în ce măsură mai există schițe similare, pentru că nu sunt specialist pe subiect. Eu doar le semnalez, sperând ca cel puțin specialiștii în istoria fortificațiilor și în istoria urbană să le folosească în viitoarele cercetări.

Cele mai multe dintre planuri se păstrează ân Arhiva de Război (Krigsarkivet). Am indicat în listă și cota arhivistică în formatul în care apare în baza de date, pentru a fi mai ușor de identificat de către cercetătorii interesați. Titlul în limba română îmi aparține, fără să fie o traducere după titlul cu care este înregistrat în arhive. Pentru a accesa imaginea din baza de date, urmați link-ul indicat în cota arhivistică (click) și apoi faceți click pe imagine (Bild) în partea inferioară a descrierii arhivsitice.

 1. Un plan al orașului București de la începutul secolului al XVIII-leaTurkiet. Bukarest / Bucuresti. Grund Riss der Haupt Stadt Bukurest in der Wallachei. Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0406/24/004/001
 2. Planul orașului Giurgiu în 1790 – Skisser på, den år 1790 Turkiska, staden Giurgius situation och försvarsanäggningar. Imaginea nu este disponibilă. Cota arhivistică: Riksarkivet (depå: Marieberg), SE/RA/2121/88:1-2.
 3. Un plan al orașului Iași de la începutul secolului al XVIII-leaTurkiet. Iasi / Iassy. Grund Riss der Haupt Stadt Iassy in der Moldau. (Iasi). Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0406/24/012/001
 4. Un plan al cetății Hotin în 1739 – Turkiet. Chotin / Chozin. Plan de la Ville de Chockzin prise sur les Turcs par les Russes sous les Ordres du Marechal Munnich l´An 1739. Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0406/24/010/001
 5. Un alt plan al cetății Hotin din 1739Turkiet. Chotin / Chozin. Choczim. Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0406/24/010/002.
 6. O schiță a cetății și a orașului Tighina (Bender)Turkiet. Benderi / Bender. Plan de la Ville et Forteresse de Bender. Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0406/24/003/001.
 7. Planul locuinței regelui Carol al XII-lea la Varnița, lângă Tighina – Plan af hans kongl. Maij:t konung Carl den 12:tes hus, vid byen Warnitza. – Den Benderska calabaliquen.” (bl. 1) – “Ritning öfver högst-sahlig hans maij:ts konung Carl den XII:tes kongliga hus och läger vid Bender i Turkiet” (bl. 2).] [2 bl. papper, ritn., 24 x 32: 38 x 48,5. [Beskrivningar.] [Varnitsa. Karl XII:s hus och läger. 1700-tal. första hälvt.] Accesarea imaginii este contra cost. Cota arhivistică:
  Riksarkivet (depå: Marieberg)
  , SE/RA/720807/11/#/0003:00001-00002.
 8. Schiță cu locuința regelui Carol al XII-lea la Varnița și atacul turcilor și tătarilor – “Abrÿss wie der Königl. Maÿtt von Schweden beÿ Bender von Türken und. Tarataren den 1 Febr dieses Jahres attaquiret wart.”. Byn Varnitza. “Kungshuset” med kringliggande byggnader och läger. omgivet av en vall. Turkiskt art samt turkarnas och tartarernas anfall. antytt. Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0425/12/125.
 9. Planul cetății Tighina și a taberei regelui Carol al XII-lea – “Grundriss der Türkischen Vestung Bender.”. Staden och fästningen Bender med förstäder och omgivningar. Karl XII:s läger på östra stranden av Dnjestr antytt. Konungens andra läger på flodens västra strand 5 aug 1709 – slutet av juli 1711. Turkiska truppers läger antytt. Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0425/12/114.
 10. Planul taberei militare a regelui Carol al XII-lea la Tighina – “Konung Carl d:12tes Campement wed Bendern Anno 1711.”. Halvön i Dnjestr norr om staden Bender. Karl XII:s läger (i detalj). Turkiska truppers läger. Teckenförklaring. Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0425/12/115.
 11. Planul taberei militare a regelui Carol al XII-lea la Varnița, lângă Tighina – Plan Af Hans Kongl. Mayts Högquarter wid Byen Varnitza 1 1/8 mil ifrån Staden Bender. Samt attaquen som skedde af Tartar Han…”. Karl XII:s läger vid Vanitza 1711-1713 (i detalj). Turkiska truppers läger och art beskjutning av Kungshuset. Teckenförklaring. Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0425/12/121.
 12. Planul locuinței regelui Carol al XII-lea la Varnița, lângă Tighina – “Plan af Kongl. Mayttz Huus wid Byn Warnitza.”. Planritning till “Kungshuset”, som började uppföras i aug 1711. Teckenförklaring. Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0425/12/122.
 13. Planul locuinței regelui Carol al XII-lea la Varnița, lângă Tighina – “Den Benderska Calabaliquan.”- – -“Plan af Hans Kongl: Mayts Konung Carl, Den 12 tes hus, vid Byen Warnitza.”. Planritning till “Kungshuset”, som började uppföras i aug 1711. Teckenförklaring. Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0425/12/123.
 14. Schița caselor din reședința regelui Carol al XII-lea de la Varnița, lângă Tighina – Ritning öfwer Högst Salig Hans Mayts Konung Carl den XIIItes Glorwurdigest i Åminnelse, Kungliga Hus och Läger wid Bänder i Turkiet.”. Byn Vanitza. Söder därom “Kungshuset” med kringliggande byggnader och läger omgivet av en vall. Teckenförklaring. “Efter original i Klinckowströmska arkivet Stafsund. Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0425/12/124.
 15. Un plan al cetății Alba IuliaUngern. Alba Iulia / Weissenburg / Karlsburg. Plan des neu angelegten Festung Carlsburg in Siebenbürgen. (Alba Iulia/Weissenburg/Karlsburg). În momentul redactării acestui articol imaginea nu era atașată descrierii din baza de date. Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0406/26/001/001.
 16. Planul cetății Ineu – Ungern. Ineu / Boros Ineu. Borosinoe. (Ineu/Boros Ineu). Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0406/26/007/001.
 17. Planul cetății Mehadia – Ungern. Mehadia. Neü und Accurater Original Grund Ris wie die Schantz Meadia beschaffert. Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0406/26/012/001
 18. Planul cetății Orșova la începutul secolului al XVIII-lea – Ungern. Orsova. Neuer und Accurater nach dem Original verfertigter Plan der befestigten Insul Orsova. Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0406/26/016/002.
 19. Planul cetății Orșova la începutul secolului al XVIII-lea – Ungern. Orsova. Neuer und Accurater nach dem Original verfertigter Plan der befestigten Insul Orsova. Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0406/26/016/003.
 20. Planul cetății Orșova la începutul secolului al XVIII-lea – Ungern. Orsova. Utan titel. (Orsova). Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0406/26/016/004.
 21. Planul cetății Orșova la începutul secolului al XVIII-lea – Ungern. Orsova. Orsova festung en Insel. Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0406/26/016/005.
 22. Planul fortificației orașului Sibiu – Ungern. Sibiu / Hermannstadt / Nagyszeben. Hermannstadt in Siebenbürgen. (Sibiu/Nagyszeben). Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0406/26/022/001.
 23. Planul cetății Timișoara – Ungern. Timisoara / Temeswar / Temesvár. Temeswara. Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0406/26/025/001.
 24. Planul cetății Timișoara – Ungern. Timisoara / Temeswar / Temesvár. Grund Riss der Festung Temeswar. Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0406/26/026/002.
 25. Planul cetății Timișoara probabil din a doua jumătate a secolului al XVII-lea – Statt Temeswar [Osignerad.] [Timisoara, Ungern]. Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0414/0023/0077
 26. Planul cetății Oradea de la începutul secolului al XVIII-lea – Ungern. Oradea(Mare) / Gross Waradein / Nagy Várad. Gros Waradein. (Oradea(mara)/Nagy Várad). Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0406/26/015/001
 27. Planul orașului Oradea – Gross Wardain [Osignerad.] Oradea, Rumänien. Imaginea nu este disponibilă. Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0414/0023/0061.
 28. Planul cetății și al orașului Sătmar la începutul secolului al XVIII-lea – Ungern. Satu Mare / Zatmar(Zackmar)/ Szatmár Németi. Sathmar Nemethi oder Zackmar in Ungern. (Satu Mare/Zatmar/Szatmár Németi). Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0406/26/021/001
 29. Planul prașului Sătmar – Zakmar [Osignerad.] Satu Mare, Rumänien. Imaginea nu este disponibilă. Cota arhivistică: Krigsarkivet, SE/KrA/0414/0023/0034.

În baza de date a Arhivelor Naționale ale Suediei (https://sok.riksarkivet.se/nad) se mai află și hărți ale Moldovei, Țării Românești și Transilvaniei, care pot fi utile cercetătorilor interesați de izvoarele cartografice. Pot fi ușor identificate după cuvinte cheie: Moldova; Moldavia, Bessarabia, Walachei, Walachia, Transylvania etc.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *